Viziune ce este o axă, Dezvoltare Regională

Viziune ce este o axă

Conținutul

    Totodată, programul propune o serie de priorități de investiții care răspund obiectivelor Strategiei Europa Strategia UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziuniiprecum și obiectivelor Fondului European pentru Dezvoltare Regională în ceea ce privește coeziunea economică, socială și teritorială.

    viziune ce este o axă medicamente pentru vedere ce să aleg

    De asemenea, atât prin viziunea strategică, cât și prin acțiunile propuse spre finanțare, POR își propune să contribuie la realizarea unor obiective de dezvoltare mai largi, formulate la nivel național în Programul Național de Reformă și în Recomandările specifice pentru România privind Programul Național de Reformă, transmise de Comisia Europeană. Obiectivele, bugetul, axele prioritare și solicitanții eligibili pe POR - POR — își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

    viziune ce este o axă miopie corectă a vederii