Ilustrații care îți arată ce e greșit la societate, de la Facebook la politică

Probleme de viziune în societatea modernă. Epoca modernă

Kokhanovsky V. Capitolul XIV. Radugin A. Adiţional Fiecare epocă istorică, fiecare etapă a dezvoltării societății umane are propria sa particularitate, în același timp, acestea sunt legate indisolubil atât de trecut, cât și de viitor.

Modernizare - Societatea modernă și societatea mondială 30 May, Societatea modernă și societatea mondială Rute occidentale și non-occidentale către modernitate Experiența occidentală a industrializării a fost modelul industrializării mondiale.

La sfârșitul secolului al XX-lea, civilizația umană intră într-un stat calitativ nou, unul dintre cei mai importanți indicatori al acestuia fiind apariția problemelor globale. Problemele globale au adus omenirea la granițele existenței sale și au forțat să privească înapoi pe calea parcursă.

Problemele globale au pus omenirea în fața nevoii de a se schimba singură.

probleme de viziune în societatea modernă ochi plus vedere

Acum este necesar să dezvoltăm un astfel de sistem global de orientări valorice care ar fi acceptat de întreaga populație a planetei.

Înla Rio de Janeiro a avut loc o conferință, la care au participat șefii de guvern din multe state, care au adoptat documente care să ateste că valorile oferite de Occident duc omenirea la distrugere. Problemele globale ale timpului nostru nu pot fi rezolvate fără elaborarea detaliată a acestora de către filosofi și reprezentanți ai științelor specifice.

Rolul științei și tehnologiei în societatea modernă. Rolul științei în societatea modernă

Specificitatea problemelor globale constă în faptul că acestea necesită o organizare a cercetării științifice orientată spre programe. În prezent, problemele globale sunt studiate de multe științe - ecologiști, geografi, sociologi, politologi, economiști etc.

Asta pentru că cineva îți spune să te oprești puțin și să te uiți la tine și la ce faci. Uneori trebuie să încetinim și să ne uităm la noi. Doar atunci, absurditățile și neajunsurile pe care le acceptăm ca normă devin evidente și le putem pune la îndoială. Artistul polonez Pawel Kuczynski este cel care-ți deschide ochii. Kuczynski a combinat latura socială și satira, iar rezultatul este acesta: câteva ilustrații care te fac să-ți reevaluezi prioritățile.

În anii 90, a apărut o nouă zonă de cercetare interdisciplinară, numită globalistică. Problemele globale sunt, de asemenea, studiate de filosofie în viziunea asupra lumii, aspecte metodologice, sociale și umanitare.

Probleme de viziune în societatea modernă

Baza analizei filosofice a problemelor globale este formată din rezultatele științelor particulare. În același medicamente pentru vederea slabă, această analiză este necesară, pe lângă valoarea euristică, pentru cercetări ulterioare, deoarece contribuie la integrarea științelor speciale care necesită un acord privind coordonarea în studiul problemelor globale.

Filosofia devine o verigă de legătură pentru reprezentanții diferitelor discipline științifice, deoarece se concentrează în analiza sa asupra interdisciplinarității.

probleme de viziune în societatea modernă cele mai bune simulatoare pentru îmbunătățirea vederii

Fiecare eră dă naștere propriei sale filozofii. Filosofia modernă trebuie să devină, în primul rând, o filozofie a supraviețuirii. Sarcina filozofiei moderne este de a căuta astfel de valori și sisteme sociale care să asigure supraviețuirea umanității.

Rolul științei și tehnologiei în societatea modernă. Rolul științei în societatea modernă Rolul științei și tehnologiei în societatea modernă. Rolul științei în societatea modernă cuvinte O persoană obișnuită se gândește rar la semnificația progresului științific. Inovațiile tehnice au încetat să mai fie o raritate pentru el, o persoană este obișnuită cu ele și le percepe ca particule ale lumii înconjurătoare, ca și cum smartphone-urile ar fi crescut întotdeauna pe copaci. Cu toate acestea, de îndată ce nu este la îndemâna minunilor civilizației, își dă seama că personalitatea sa s-a format sub influența iluminării artificiale și trăiește într-un mediu nenatural, în care principala forță motrice nu este un instinct natural sau voința lui Dumnezeu, ci o viziune științifică asupra lumii care permite umanității să se dezvolte.

Noua filozofie este chemată să dezvolte un model pentru rezolvarea problemelor globale, pentru a ajuta orientarea practică a unei persoane în lumea modernă în materie de supraviețuire a civilizației. Noul impuls constă în dezvoltarea filozofiei aplicate care se ocupă de probleme practice. Fără o viziune filozofică a întregii situații în ansamblu, nici un singur fund al problemelor globale nu poate primi o soluție fundamentală.

Ilustrații care îți arată ce e greșit la societate, de la Facebook la politică

Specificitatea înțelegerii filosofice a problemelor globale: 1 Filosofia, formând o nouă viziune asupra lumii, stabilește anumite valori, care determină în mare măsură natura și direcția activității umane. Arată, în special, că problemele globale apar la etajul 2. Secolul XX.

Astfel, la eternele probleme probleme de viziune în societatea modernă ale ființei, cogniției, sensul vieții umane etc.

probleme de viziune în societatea modernă Test de vedere Kolpino

Probleme de viziune în societatea modernă umanității ca factor planetar apare nu numai datorită aspectelor pozitive ale influenței sale asupra lumii, ci și în întregul spectru consecințe negative cale de dezvoltare tehnogenică. Natura globală a acestor probleme nu permite rezolvarea lor regională, adică din punct de vedere al uneia sau mai multor stări.

probleme de viziune în societatea modernă ochelari pentru versace

Când se clarifică modalitățile de rezolvare a problemelor globale, este necesar să se determine strategia pentru soluționarea lor. Aici, ca punct de plecare, se poate lua clasificarea lor în trei grupuri interdependente. Astăzi există multe încercări de a dezvolta soluții la problemele globale.

probleme de viziune în societatea modernă vitamine importate pentru vedere

Și aici un loc special este ocupat de Clubul Romei, condus de mult timp de Aurelio Peccei. La inițiativa acestei organizații neguvernamentale, au fost efectuate o serie de studii majore, publicate sub formă de rapoarte. În această direcție, se realizează unitatea civilizației moderne și destinul comun al tuturor țărilor și popoarelor.

Problemele globale schimbă, în multe feluri, însăși abordarea înțelegerii progresului social, forțată să supraestimeze valorile care au fost stabilite de-a lungul istoriei civilizației la temelia sa. Următorul pas constă în reorientarea morală a oamenilor, în înțelegerea situației actuale din aceste poziții și în căutarea unor modalități practice de ieșire din ea.

Criza societății moderne se datorează în mare măsură alienării totale, globale a omului. De aici mântuirea omenirii în îmbunătățirea societății și în educația persoanei însuși și nu numai în realizările științifice și tehnologice.

Organizarea sistemică a programelor pentru rezolvarea problemelor globale implică utilizarea modelării globale. Problemele globale cer umanității unitate spirituală în numele civilizației salvatoare. Acestea au condus la necesitatea unor schimbări calitative în sistemele de susținere a vieții ale societății și orientările valorice ale acesteia.

Acestea necesită relații fundamental noi între oameni, precum și relații între oameni și natură. Kochergin A.