The vanishing twin syndrome. An update

Patologie fetală suspectată

An update First published: 15 aprilie Editorial Group: MEDICHUB MEDIA Abstract The vanishing twin syndrome is part of the much more com­plex notion of death of a foetus in utero, but it expres­sly refers to the succumbing and disappearance of one or more embryos or foeti, in the environment of a multiple pregnancy, during the first trimester of preg­nancy.

The embryo-foetal disappearance can be due to some cum să refaci vederea sută la sută causes, anatomic anomalies, placenta in­suf­ficiency, anomalies of the umbilical cord, infections or related maternal pathological situations such as high blo­od pressure and diabetes. The article proposes the pre­sen­ta­tion of this particular situation of the multi-foetal preg­nan­cy, in terms of the diagnostic, the conduct and the ob­ste­tri­cal prognostic, presenting the experience of its own cases and the existing data in the specialty literature.

GHID din 4 decembrie privind ruptura prematură şi precoce de membrane Anexa nr. Metodologie de elaborare3. Etapele procesului de elaborare3. Data reviziei4. Evaluare şi diagnostic5.

Keywords multiple pregnancy, first trimester, vanishing twin Rezumat Sindromul de dispariţie embrio-fetală în gestaţia multiplă face parte din noţiunea mult mai amplă de moarte fetală in utero, însă se referă în mod expres la sucombarea şi dispariţia unuia sau mai multor embrioni sau feţi în mediul unei sarcini multiple, în primul trimestru de sarcină.

Dispariţia embrio-fetală se poate datora unor cauze genetice, anomalii anatomice, insuficienţe placentare, anomalii ale cordonului ombilical, infecţii sau situaţii patologice materne asociate, cum sunt hipertensiunea şi diabetul. Articolul îşi propune prezentarea acestei situaţii particulare a gestaţiei multifetale prin prisma diagnosticului, conduitei şi a prognosticului obstetrical, prezentând experienţa cazuisticii proprii şi a datelor existente în literatura de specialitate.

Sindromul de dispariţie embrio-fetală în gestaţia multiplă

Cuvinte cheie sarcină multiplă primul trimestru dispariţie embrio-fetală Introducere Sindromul de dispariţie embrio-fetală SDEF în gestaţia multiplă a fost descris şi particularizat distinct faţă de termenul mult mai generic şi mai utilizat de moarte fetală in utero şi este folosit practic exclusiv în sarcina multifetală. În varianta sa originală provine din literatura anglo-saxonă, fiind denumit vanishing twin syndrome de către Landy şi colaboratorii în 1,2. Este greu de evaluat, pe de o parte, din cauza necesităţii unui diagnostic ultrasonografic documentat prin examinări seriate în dinamică, iar pe de altă parte, prin creşterea frecvenţei sarcinilor gemelare şi multiple, datorate tehnicilor de reproducere umană asistată.

Varma şi colab.

GHID 04/12/ - Portal Legislativ

Tabelul 1. Incidenţa sindromului de dispariţie embrio-fetală din gestaţia multiplă după 7 modificat Factori de risc. În etiologia sindromului de dispariţie embrio-fetală din gestaţia multiplă sunt implicaţi factori genetici aneuploidiianomalii morfologice, decolarea placentei, insuficienţa placentară, complicaţii precoce ale sindromului transfuzor-transfuzat, anomalii ale cordonului ombilical defecte de inserţie - marginală sau velamentoasăinfecţii sau patologie maternă asociată incluzând diabet, hipertensiune sau afecţiuni hematologice 1,6.

Criterii de clasificare.

Studiul importanţei monitorizării cardiotocografice pentru diagnosticul hipoxiei fetale acute

În manieră clasică Landy şi colaboratoriisindromul de dispariţie embrio-fetală din sarcina gemelară şi multiplă se subdivide în trei categorii: documentat, suspectat şi echivoc 2,7. Manifestări clinice Sângerarea sau spotting-ul vaginal poate fi primul şi de multe ori singurul semn clinic în sindromul de viziune multidimensională embrio-fetală din gestaţia multiplă.

Atunci când însemnarea vaginală este discretă, poate trece neobservată, dispariţia embrio-fetală fiind identificată mai târziu prin ultrasonografie, standardul de patologie fetală suspectată în diagnosticul acestei situaţii obstetricale particulare. Preeclampsia şi restricţia de creştere intrauterină sau feţi mici pentru vârsta gestaţională pot avea incidenţe crescute în sindromul de dispariţie embrio-fetală din gestaţia multiplă, comparativ cu sarcina unică 13, Diagnosticul ultrasonografic Substratul morfologic al sindromului de dispariţie embrio-fetală din gestaţia multiplă include resorbţia, apariţia oului clar sau a sarcinii aembrionate sau mai târziu a fătului papiraceu 7.

Din punct de vedere ultrasonografic, aceste fenomene se traduc prin trei tipuri de imagini ecografice prin care modelul morfologic se exprimă din momentul suprimării vascularizaţiei şi până la dispariţie Finberg şi Birnholz 15 modificat : n prezenţa a doi sau a mai multor saci gestaţionali, unul dintre aceştia de obicei mai redus în dimensiuni comparativ cu cel normal cu biometrie corespunzătoare sau sensibil apropiată de vârsta gestaţionalăavând margini neregulate şi răspuns decidual incomplet; patologie fetală suspectată sac gestaţional secundar, cu formă semilunară, conturând o zonă variabilă a cavităţii amniotice normale cu biometrie corespunzătoare sau sensibil apropiată de vârsta gestaţională ; n septarea cavităţii amniotice, cu compartimentul mai redus în dimensiuni lipsit de conţinut.

Examinarea ecografică în sindromul de dispariţie embrio-fetală din gestaţia multiplă trebuie să cuprindă studiul complet, anatomic şi biometric al tuturor structurilor embrio-fetale 1.

Sindromul de dispariţie embrio-fetală în gestaţia multiplă

Discordanţa biometrică este un prim element care atrage atenţia, fie că este vorba de embrion sau de făt. După determinarea ordinului de mărime a gestaţiei multifetale, precizarea corionicităţii, dar şi a amnionicităţii reprezintă poate elementul central al examinării de prim trimestru în sarcina gemelară şi multiplă, în general, iar în sindromul de dispariţie embrio-fetală SDEFîn special. Determinarea corionicităţii. Este foarte important a fi evaluată în primul trimestru de sarcină, alături de alte elemente morfologice decelabile la această vârstă gestaţională sacul Yolk, celomul extraembrionar, cavităţile amniotice.

Figura 1.

motocicletă și vedere slabă viziune care vede în fragmente

Sarcină iniţial cu tripleţi, SDEF, ulterior dizigotică, bicorială săgeţi groasebiamniotică. Acelaşi caz, confirmarea diagnosticului feţii având sexe diferite - săgeţi subţiriprognostic fetal bun în trimestrul al II-lea de sarcină În situaţiile în care placentaţia este echivocă, poate cel mai fidel marker al corionicităţii sarcinii multiple este reprezentat de imaginea inserţiei membranelor amniotice la nivelul plăcii coriale.

Cu toate că această monitorizare implică o rată considerabilă de false rezultate şi această evaluare este foarte subiectivă are şi alte avantaje. Este complet neinvazivă, este disponibilă în majoritatea serviciilor de obstetrică, este uşor de utilizat şi este posibil să se efectueze şi în absenţa obstetricianului, iar din punct de vedere financiar este accesibilă. În ciuda acestor factori CTG rămâne probabil metoda de screening pentru diagnosticul hipoxiei fetale, asta pentru că nu există altă metodă de screening prepartum neinvazivă. În viitor este necesar să se suplimenteze CTG cu alte metode de diagnostic, ca pulsoximetria fetală sau analizele din sângele scalpului, care pot da informaţii asupra stării clinice a fătului şi care pot indica posibil o intervenţie chirurgicală.

Atunci când inserţia membranelor apare groasă şi densă, expresia ultrasonografică este semnul lambda sau twin-peak şi din punct de vedere morfologic este vorba de o sarcină bicorionică-biamniotică. Dacă inserţia membranelor apare subţire şi suplă, expresia ecografică este semnul T patologie fetală suspectată atunci diagnosticul este acela al unei sarcini monocoriale-biamniotice 16 figura 2.

Figura 2. SDEF, sarcină gemelară, inserţia membranelor apare groasă şi densă, semnul lambda patologie fetală suspectată twin-peak săgeată, detaliu stânga sussarcină bicorionică-biamniotică. Acelaşi caz, reconstrucţie tridimensională.

vedere încețoșată după lectură ar îmbunătăți medicația pentru vedere

SDEF, sarcină gemelară, inserţia membranelor apare subţire şi suplă, semnul T săgeată, detaliu dreaptasarcină monocorială-biamniotică În cazul gestaţiei multifetale cu ordin mai mare de doi cel mai frecvent tripleţiimportanţa semnelor descrise anterior creşte, iar stabilirea corionicităţii şi amnionicităţii trebuie să se facă cât mai devreme posibil, în primul trimestru de sarcină.

Astfel, identificarea a mai mult de doi saci gestaţionali, prin joncţiunea celor trei sau mai multe membrane interfetale, împreună cu imaginea inserţiei acestora la nivelul plăcilor coriale au ca expresie ultrasonografică semnul ipsilon 16 figurile 3 şi 4.

Studiul importanţei monitorizării cardiotocografice pentru diagnosticul hipoxiei fetale acute

Figura 3. SDEF, sarcină cu tripleţi, tricorială, triamniotică, semnele lambda săgeată albă subţire, detaliu stânga sus şi ipsilon săgeată albă groasă, detaliu dreapta susresorbţia embrionului săgeată roşie.

picături înainte de examinarea ochilor numele carte cu vedere la masă

Acelaşi caz, semnele lambda şi ipsilon detaliiexaminare seriată, apariţia oului clar sau a sarcinii aembrionate săgeată verde Figura 4.

Sarcină multiplă iniţial cu tripleţi, SDEF, evidenţierea activităţii cardiace a embrionilor supravieţuitori Reconstrucţia tridimensională este utilă în determinarea corionicităţii şi amnionicităţii, aducând detalii în plus pentru susţinerea constatărilor din examinarea convenţională bidimensională figura 2B.

Но разговор с Элли оказался куда труднее, чем она ожидала. "Но хорошо ли ты подумала.

Discuţii şi concluzii Prognosticul fetal al supravieţuitorilor sindromului de dispariţie embrio-fetală din gestaţia multiplă este strâns legat de problema corionicităţii. Feţii din gestaţii multifetale au un risc evident crescut de moarte fetală in utero, comparativ cu cei din sarcinile unice.

Patologia fetal y Enfermedades congénitas

Riscul de prognostic nefavorabil al fătului supravieţuitor este evident crescut la sarcinile monocorionice, comparativ cu cele bicorionice 6.

Deşi sunt studii care consideră că prognosticul sarcinii cu fătul supravieţuitor coexistent în sindromul de dispariţie embrio-fetală este în general relativ bun, alte studii consideră că dispariţia embrio-fetală atrage într-un interval variabil compromiterea completă a sarcinii 3,7, Factorii determinanţi ai prognosticului şi consecinţelor privind patologie fetală suspectată supravieţuitor în sindromul de dispariţie embrio-fetală din gestaţia multiplă sunt corionicitatea şi amnionicitatea, vârsta gestaţională la care survine dispariţia embri-fetală, iar mai târziu, vârsta gestaţională la momentul finalizării sarcinii 6.

Complicaţiile care pot surveni la fătul supravieţuitor din SDEF sunt disfuncţiile multiorganice şi leziunile sistemului nervos central.

vedere foarte ascuțită la amfibieni Vederea se deteriorează odată cu boala

Leziunile sistemului nervos central depind ca şi gravitate şi extindere de momentul apariţiei SDEF şi includ encefalomalacia multichistică, leukomalacia periventriculară, hemoragia la patologie fetală suspectată matrixului germinal, ventriculomegalie, porencefalie, atrofie cerebrală, infarcte şi atrofie cerebeloasă 6,7,9, Disfuncţiile multiorganice la fătul supravieţuitor datorate SDEF sunt leziunile prin infarctizare la nivel pulmonar, hepatic, splenic, atrezia intestinală, necroza renală, reducerea membrelor 6, Alte complicaţii importante care pot să apară frecvent la feţii din SDEF sunt naşterea prematură, restricţia de creştere intrauterină sau feţii mici pentru vârsta de gestaţie, polihidramniosul, preeclampsia sau decolarea prematură a placentei.

Legătura dintre psihic și viziune prematură este de ori mai frecventă în gestaţia multifetală comparativ cu sarcina unică patologie fetală suspectată acest tratamentul rapid al miopiei este valabil şi pentru SDEF 6, Factorii de risc implicaţi în etiologia SDEF sunt multipli, însă complicaţiile precoce ale sindromului transfuzor-transfuzat, anomaliile cordonului ombilical sau afecţiunile hematologice materne necesită prudenţă specială.

Sângerarea sau spotting-ul vaginal poate fi primul şi de multe ori singurul semn clinic în sindromul de dispariţie embrio-fetală din gestaţia multiplă. Ultrasonografia reprezintă standardul de aur în diagnosticul SDEF. În sindromul de dispariţie embrio-fetală din gestaţia multiplă, preeclampsia şi patologie fetală suspectată de creştere intrauterină pot avea incidenţe crescute. Determinarea corionicităţii şi amnionicităţii în intervalul săptămâni gestaţionale este un aspect esenţial în SDEF, alături de alte elemente morfologice decelabile la această vârstă gestaţională.

Leziunile sistemului nervos central şi disfuncţiile multiorganice sunt factorii determinanţi ai prognosticului şi consecinţelor asupra fătului supravieţuitor. În gestaţia multifetală, în general, şi în SDEF, în particular, este necesară utilizarea concomitentă a tuturor markerilor ultrasonografici în determinarea corionicităţii şi amnionicităţii.

Bibliografie 1.

test de ochi vykhino viziunea minus 0 75 este

McGraw-Hill Medical, Am J Obstet Gynecol. Varma TR. Ultrasound evidence of early pregnancy failure in patients with multiple conceptions.