Admitere în instituții militare și civile de învățământ

Forțe speciale și viziune.

Ţara noastră beneficiază în prezent de garanţii de securitate solide, oferite de statutul de membru al Alianţei Nord-Atlantice şi al Uniunii Europene, precum şi de bunele relaţii cu ţările vecine şi partenerii săi strategici.

Cum afectează iPad viziunea

În acest context, România acordă prioritate respectării obligaţiilor care îi revin, dezvoltând capabilităţi de apărare proprii, în acord cu standardele europene şi euroatlantice şi în concordanţă cu profilul său geostrategic. Strategia militară este documentul prin care se transpune în practică politica de apărare şi securitate naţională, definind cadrul de dezvoltare a organismului militar pentru apărarea armată a ţării, în context aliat.

recuperează-ți vederea 4

Pornind de la prevederile Strategiei naţionale de apărare a ţării, ale Cartei albe a apărării şi ale documentelor NATO şi UE, Strategia militară asigură coerenţa conceptuală şi acţională necesară pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate armatei şi realizarea obiectivelor politicii de apărare.

Principiile strategice sunt definite într-o viziune modernă, din care decurg, în mod logic, conceptele strategice şi operaţionale viziunea satului din pc care se vor fundamenta rolul şi întrebuinţarea forţelor Armatei României. Realizarea şi menţinerea unei capacităţi de reacţie adecvate îndeplinirii misiunilor vor fi susţinute prin alocarea resurselor specifice, la un nivel corespunzător şi prin valorificarea, în procesul de pregătire, a experienţei dobândite în misiuni internaţionale şi în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak, Balcanii de Vest, Marea Mediterană sau Golful Aden.

Admitere în instituții militare și civile de învățământ

Pentru asigurarea unui nivel optim de coerenţă, flexibilitate şi abilitate instituţională, documentul urmăreşte materializarea direcţiilor de acţiune referitoare la configurarea, dimensionarea, pregătirea şi înzestrarea Armatei României. Armata României va rămâne garantul suveranităţii şi independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale, contribuind activ la stabilitatea şi securitatea regională şi globală.

deschide viziunea adevărată

Mihnea Ioan Motoc, Ministrul Apărării NaţionalePotrivit Constituţiei României, Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale.

În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară şi participă la acţiuni privind menţinerea sau restabilirea păcii.

Poliţişti de elită - Ultimate Cops - SIAS România

Îndeplinirea acestor misiuni fundamentale presupune identificarea potenţialelor riscuri şi ameninţări militare, stabilirea obiectivelor militare, în acord cu interesele naţionale, configurarea celui mai eficient pachet al capabilităţilor de apărare şi stabilirea conceptelor operaţionale de întrebuinţare a forţelor. Strategia militară realizează aceste lucruri, detaliind structura de forţe şi direcţionând, pentru un orizont de acoperire de patru ani, configurarea, dimensionarea, pregătirea şi înzestrarea Armatei României.

De la publicarea ultimei strategii militare, dinamica şi complexitatea mediului de securitate s-au accentuat, desfăşurarea conflictelor militare din Georgia şi Ucraina, volatilitatea mediului de securitate, proliferarea terorismului şi migraţia generată de situaţia din Orientul Mijlociu şi Nordul Africii MENA reprezentând o adevărată schimbare de paradigmă în spaţiul de interes strategic al României.

आपको अस्थायी रूप से ब्लॉक किया गया है

În acelaşi timp, garanţiile de securitate şi apărare colectivă oferite de statutul de membru al Alianţei Nord-Atlantice, clauza de solidaritate şi asistenţă reciprocă în cadrul Uniunii Europene şi parteneriatele strategice, dintre care cel cu Statele Unite ale Americii este esenţial, reprezintă dovezi ale parcursului democratic, ale evoluţiei societăţii româneşti către un plus de securitate.

Diversificarea gamei de ameninţări la adresa securităţii naţionale, precum şi obligaţiile asumate în cadrul aliat impun Armatei României dezvoltarea capabilităţilor de apărare necesare, la nivelul corespunzător al capacităţii operaţionale şi de reacţie, dotate şi echipate modern, gata de acţiune potrivit planurilor operative.

Strategia militară are un caracter defensiv-activ, evidenţiind necesitatea adaptării rapide a posturii structurii de forţe la complexitatea provocărilor. Abilitatea de a produce cu precizie efectele dorite, angajând eficient forţele destinate pentru forțe speciale și viziune, este dependentă de arhitectura suplă a structurii de comandă, de calităţile liderilor şi de iniţiativa executanţilor.

Meniu de navigare

Timpul de răspuns va fi foarte scurt, iar provocările se vor combina în mod neaşteptat. Nu va mai fi suficient ca operaţiile viitoare să fie executate întrunit. Acestea vor trebui să aibă un caracter integrator, pe deplin corelate cu acţiunile celorlalte instrumente de putere naţională, într-un cadru interinstituţional coerent şi flexibil. Conceptul de securitate naţională extinsă impune pregătirea militarilor sub aspectul înţelegerii rolului structurilor puterii de stat şi al organizaţiilor internaţionale, pentru asigurarea sinergiei de acţiune a tuturor actorilor din zona de acţiuni militare.

Strategia militară oferă direcţionările necesare noii generaţii de lideri militari, formaţi în teatrele de operaţii şi cu experienţă în cadrul comandamentelor aliate, chemându-i să fie inovatori, flexibili, eficienţi şi orientaţi către realizarea capacităţii operaţionale a structurii de forţe a Armatei României.

cum să memorezi o masă pentru vedere

Strategia militară a României forțe speciale și viziune de la abordarea extinsă a securităţii naţionale, în care apărarea se îmbină şi echilibrează reciproc cu dimensiunile de ordine publică, informaţii, contrainformaţii şi de securitate, diplomatică, de management al situaţiilor de criză, educaţională, de sănătate, economică, energetică şi demografică.

Prin aceasta, instrumentul militar îşi adaptează principiile, misiunile, structura de forţe şi capabilităţile la noile schimbări ale contextului de securitate.

În jur de 600 de operatori FOS

Pe baza evaluării potenţialelor riscuri şi ameninţări militare, Strategia militară detaliază modul de îndeplinire a misiunilor Armatei României şi direcţiile de acţiune pentru configurarea structurii de forţe, în concordanţă cu obiectivele politicii de apărare specificate în Carta albă a apărării.

Ea conturează principalele sarcini atribuite instrumentului militar, având un orizont de acoperire de patru ani şi o perspectivă pe termen mediu şi lung.

Complementar celorlalte documente de planificare a apărării de la nivel naţional şi departamental, Strategia militară se bazează pe respectarea Acordului politic naţional privind creşterea resurselor pentru apărare, pe implementarea prevederilor Programului privind transformarea, dezvoltarea şi înzestrarea Armatei României până în anul forțe speciale și viziune are în vedere influenţele determinate de implementarea măsurilor de adaptare strategică a NATO.

Înţelesul principalelor concepte şi al termenilor folosiţi în cuprinsul acestui document corespunde definiţiilor prezentate în Ghidul Strategiei Naţionale de Apărare a României. Instrumentul militar continuă să rămână un mijloc de extindere a influenţei, de apărare a intereselor naţionale şi de promovare a obiectivelor de politică externă. Cumulul de factori ce compun un mediu de securitate complex şi extrem de dinamic impune aplicarea de măsuri pe mai multe planuri, în care cel militar redobândeşte relevanţă.

Condiţii de angajare/admitere

Europa se află în faţa unor provocări majore, cu implicaţii greu de prevăzut asupra securităţii sale. Pe de o parte, este necesară identificarea unei soluţii coerente în faţa acţiunilorFederaţiei Ruse şi a ameninţărilor de natură hibridă, din ce în ce mai persistente la frontiera de est, iar pe de altă parte, se impune gestionarea valului de migranţi proveniţi din zonele de instabilitate din Orientul Mijlociu şi Nordul Africii, denumită în continuare MENA.

ce este viziunea minus

La nivel regional persistă unele stări de tensiune, determinate atât de tendinţa unor actori statali de a acţiona în logica sferelor de influenţă, controlând zone de importanţă strategică, cât şi de menţinerea vechilor dispute de natură etnică sau religioasă, separatiste, ori de contestare a frontierelor existente. Evoluţia probabilă a acestor stări de tensiune în vecinătatea estică a României poate genera un potenţial conflictual, cu impact major asupra securităţii ţării noastre.

În perioada următoare, tendinţele în mediul de securitate se vor înscrie, probabil, pe linia continuării eforturilor de stabilizare a zonelor afectate de conflicte cu diferite intensităţi, în contextul confruntării dintre actorii geopolitici importanţi. Dimensiunea militară va constitui un element de bază în cadrul procesului de soluţionare a problemelor din domeniul securităţii.